مواد اولیه پلی اتیلن
X

مواد اولیه پلی اتیلن

در سال ۱۸۹۸ شيميدان آلماني به نام Hans Von Pechmann در حين آزمايش ترکیب  Diazomethane در Ether ماده سفيد رنگي را بدست آورد . در سال ۱۹۰۰ دو دانشمند آلماني بنامهاي Eugen Bamberger  و Friedrich Tschirner  اين ماده را مورد آزمايش قرار داده و آن را پلي اتيلن ناميدند.

سالها بعد يعني در ۲۷ مارس ۱۹۳۳ دو دانشمند انگليسي بنامهاي Fawcett  و Gibson در آزمايشگاههاي شركت ICI در حال آزمايش تركيب گاز اتيلن با Benzaldehyde  بودند . اين آزمايش طبق خواسته آنها پيش نرفت و در داخل آتو كلاو ماده مومي سفيد رنگي ته نشين شد. ماده اي كه مدتها در جستجو آن بودند، اين ماده پلبي اتيلن بود.

در سال ۱۹۳۹ براي اولين بار توليد صنعتي پلي اتيلن به روش فشار بالا يعني بين ۲۰۰۰-۱۰۰۰ آتمسفر و دماي ۱۵۰ الي ۲۰۰ درجه سانتي گراد با استفاده از گاز اتيلن بعنوان ماده اوليه و گاز اكسيژن به عنوان كاتاليزور شروع شد. از پلي اتيلن توليد شده به روش فشار بالا يعني LDPE  براي اولين بار در جنگ جهاني دوم براي روكش كابلهاي رادار استفاده گرديد.

در اواخر سال ۱۹۵۳ دانشمند آلماني Karl Ziegler  پلي اتيلن با چگالي بالا را به روش فشار پائين يعني زير ۱۰ بار و دماي ۷۰ درجه سانتي گراد با استفاده از كاتاليزاتورهايي كه از تركيبات آلي فلزات بودند اختراع نمود. اين اختراع توسط شركت هوخست آگ در آلمان به ثبت رسيد . شركت هوخست آگ بعد از آن سال توليد انواع پلي اتيلن با چگالي بالا را بنام تجاري Hostalen  شروع كرد و بدين ترتيب در سال ۱۹۵۶ بود كه نسل اول پايپ گريد HDPE  بنام Hostalen GM 5010 وارد بازار شد.

آقاي Karl Ziegler بعلت موفقيتي كه در زمينه اختراع پلي اتيلن با چگالي بالا  بدست آورده بود در سال 1963 موفق به دريافت جايزه نوبل در رشته شيمي شد. پايپ گريدي كه در سالهاي ۱۹۵۶ الي ۱۹۵۸ توليد گرديد داراي MRS  برابر  ۵ مگا پاسکال بود، از سال ۱۹۵۹ ماده اوليه پايپ گريد رسما به PE100 ارتقاء يافت و توليد لوله ها در اقطار ۱۶ الي  ۲۵۰ ميليمتر شروع شد. نسل دوم پايپ گريد يعني PE80 در اوائل دهه ۱۹۸۰ وارد بازار شد. ده سال بعد يعني در اوائل دهه ۹۰ قرن بيستم نسل سوم پايپ گريد يعني PE100 به بازار معرفي شد.

PE100 از بدو ورود به بازار تا امروز داراي تغييراتي بوده و مشخصه هاي   شده، امروزه براي توليد آن از دو Comonomer  مختلف يعني  1-butene و  1-hexene  استفاده ميگردد. آخرين نسل PE100 كه به بازار معرفي شده است گريد PE100 RC  است. مشخصه هاي آن مطابق استاندارد PAS 1075  مي باشد.